Warto posiadać wiedzę jaki jest termin przedawnienia roszczeń w zależności od rodzaju podpisanej umowy – będzie zupełnie inny dla podmiotu posiadającego status przewoźnika i dla podmiotu bez tego statusu.