Czy można zmienić treść lub odstąpić od umowy przewozu?.

Okazuje się, że od umowy przewozu można odstąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Uprawnienie do zmiany umowy jest z kolei ograniczone czasowo. Powinno mieć miejsce jeszcze przed nadejściem przesyłki pod wskazane wcześniej miejsce.

Odstąpienie od umowy przewozu

Prawo przewozowe pozwala klientowi na dostąpienie od umowy przewozu. W tym celu wystarczy złożyć jednostronne oświadczenie. Wówczas podpisaną umowę uznaje się za niezawartą. Strona kontraktu, która od niego odstępuje ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co od niej uzyskała. Odstąpienie od umowy zawsze musi być złożone na piśmie. Co ciekawe, nawet oświadczenie ustne jest ważne, ale warto zachować formę dokumentu z uwagi na jego walor dowodowy w sprawie. Nie trzeba natomiast wykazywać przyczyny, z której nastąpiło odstąpienie od podpisanej umowy. Może być ono tym samym wynikiem okoliczności zarówno obiektywnych, jak i subiektywnych. Najlepszym rozwiązaniem jest jednak odstąpienie od umowy jeszcze przed przystąpieniem przewoźnika do jej wykonania. Wówczas nie są generowane bowiem dodatkowe koszty związane z obowiązkiem przywrócenia stanu sprzed zawarcia danej umowy.

Zmiana umowy przewozowej

Umowę przewozu również można zmienić. Dzięki temu można wprowadzić do kontraktu istotne modyfikacje, co niekiedy dla odbiorcy czy nadawcy przesyłki jest rozwiązaniem bardzo korzystnym. Nadawca może zażądać, aby przewoźnik zwrócił mu przesyłkę w miejscu nadania, wydał ją w innym miejscu niż to pierwotnie zostało wskazane czy wysłał ją innej osobie, niż ta która została wskazana w liście przewozowym. Odbiorca może rozporządzać przesyłką, o ile nadawca nie zastrzegł inaczej w liście przewozowym. Oczywiście miejsce odbioru towaru można zmienić tylko wówczas, gdy przesyłka nie dotarła jeszcze do miejsca przeznaczenia wskazanego jako pierwsze. W tej sytuacji uprawnienie do zmiany umowy jest ograniczone czasowo. Nie można bowiem z niego skorzystać już po tym, gdy przewoźnik wywiąże się z umowy, a więc już po wydaniu przesyłki. Regulacja ta stanowi prawną ochronę przewoźnika, który może bronić się, bo przewóz wykonał, a polecenie zmiany otrzymał już po jego zakończeniu. Warto o tym pamiętać, wysyłając jakikolwiek towar.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.