Tag: Terminowość

Kiedy można dochodzić opłat postojowych?

Okazuje się, że nawet jeśli przewoźnik towar dostarczy na czas, to nie zawsze musi on zostać odebrany w terminie. To generuje spore straty, bo stojący pojazd nie wykonuje kolejnych przewozów. Dlatego coraz więcej spedytorów dopuszcza zapłatę opłat postojowych dla przewoźnika.

Kiedy w przewozie obowiązuje kara umowna za zwłokę?

Terminowość realizowanych usług to jeden z najważniejszych elementów, za który odpowiedzialny jest przewoźnik. Kwestia ta jest zresztą opisywana w stosownych umowach. W wielu z nich pojawia się nawet pojęcie kary umownej za opóźnienia wszelkiego rodzaju w przewozie. Kiedy zatem obowiązuje kara umowna za zwłokę?