Kategoria: Umowa przewozowa

Czy można zmienić treść lub odstąpić od umowy przewozu?.

Okazuje się, że od umowy przewozu można odstąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Uprawnienie do zmiany umowy jest z kolei ograniczone czasowo. Powinno mieć miejsce jeszcze przed nadejściem przesyłki pod wskazane wcześniej miejsce.