Kategoria: Kary w transporcie

Anulowanie zlecenia – konsekwencje dla przewoźnika

Branża transportowa zleceniami stoi. Przedsiębiorca zleca zorganizowanie transportu spedycji, a spedycja jego wykonanie przewoźnikowi. Taki stan budzi wiele kłopotów, w szczególności w przypadku anulowania zlecenia przez przewoźnika.

Kiedy w przewozie obowiązuje kara umowna za zwłokę?

Terminowość realizowanych usług to jeden z najważniejszych elementów, za który odpowiedzialny jest przewoźnik. Kwestia ta jest zresztą opisywana w stosownych umowach. W wielu z nich pojawia się nawet pojęcie kary umownej za opóźnienia wszelkiego rodzaju w przewozie. Kiedy zatem obowiązuje kara umowna za zwłokę?