Anulowanie zlecenia – konsekwencje dla przewoźnika

Branża transportowa zleceniami stoi. Przedsiębiorca zleca zorganizowanie transportu spedycji, a spedycja jego wykonanie przewoźnikowi. Taki stan budzi wiele kłopotów, w szczególności w przypadku anulowania zlecenia przez przewoźnika.

Czy można zmienić treść lub odstąpić od umowy przewozu?.

Okazuje się, że od umowy przewozu można odstąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Uprawnienie do zmiany umowy jest z kolei ograniczone czasowo. Powinno mieć miejsce jeszcze przed nadejściem przesyłki pod wskazane wcześniej miejsce.

Kiedy można dochodzić opłat postojowych?

Okazuje się, że nawet jeśli przewoźnik towar dostarczy na czas, to nie zawsze musi on zostać odebrany w terminie. To generuje spore straty, bo stojący pojazd nie wykonuje kolejnych przewozów. Dlatego coraz więcej spedytorów dopuszcza zapłatę opłat postojowych dla przewoźnika.

Kiedy w przewozie obowiązuje kara umowna za zwłokę?

Terminowość realizowanych usług to jeden z najważniejszych elementów, za który odpowiedzialny jest przewoźnik. Kwestia ta jest zresztą opisywana w stosownych umowach. W wielu z nich pojawia się nawet pojęcie kary umownej za opóźnienia wszelkiego rodzaju w przewozie. Kiedy zatem obowiązuje kara umowna za zwłokę?